A Véda szó jelentése & a Védákról dióhéjban

Védák (szanszkrit: वेद = tudás, szent ismeret) A világ legősibb tudása! Fellelhető legrégebbi irodalmi emlékek, az univerzum kinyilatkoztatott bölcsessége. Mind az anyagi, mind transzcendentális világot illetően a legmagasabb szintű ismeret. A Védák egyet jelentenek a srutival, azaz a szent és örök igazsággal, kinyilatkoztatás formájában.

A Véda időtlen: A védikus filozófia az Abszolúttal kapcsolatos legfőbb ismeretforrásként a négy Véda (Rig, Yajur, Sama, és Atharva) tanítását tekinti. A védikus ismeret ezt a kinyilatkoztatást, ezt az óriási tudásanyagot foglalja magába. Esszenciája a Védanta, a kifejezés szó szerint a „tudás végkövetkeztetése”. A négy Véda Isten szava. Öröktől fogva létező egyetemes törvény.

A védikus filozófia a Védák kiegészítéseit is előtérbe helyezi: a 108 upanisád, a 18 purâna, a Rámájana vagy a Mahábhárata és a Bhagavad-gítá tanítását.

Véda-szövegeket évezredekkel ezelőtt nyilatkoztatta ki Isten, személyesen adta át a kiválasztott risiknek. A risik, azaz látnokok számára, akiknek nevei megtalálhatóak az írásokban.

Eredetileg ősi memorizációs technikákra támaszkodva e szövegek évszázadokon keresztül gururól tanítványra, szájhagyomány útján öröklődtek tovább, de több mint 5000 évvel ezelőtt leírták szanszkrit nyelven. Ezt a bölcsességet

gondosan megőrizték és továbbadták az évszázadok során. A Védák írott keletkezését több korábbi tudós Kr. e. 6000–4000 közötti időpontra tette, azonban ma már elfogadottabb álláspont egy jóval későbbi időszak.

A védikus filozófia választad az élet értelmét és célját kutató kérdésekre. Sőt, arra bíztatja az egyént, hogy keresse a megoldást, tudja meg, ki ő valójában, mi a lélek s mi a természete, milyen kapcsolatban van Istennel és melyek Isten tulajdonságai. Milyen az univerzum felépítése, miért van fájdalom és öröm, mi a reinkarnáció törvénye? Mit kell tennie, hogy elkerülje az ismétlődő születés és halál körforgását? Mi az élet valódi célja?

108 -as szám

A 108-as számnak sok vallásban és tradícióban (kereszténység, hinduizmus, buddhizmus, dzsainizmus, jóga tradíciók) nagy jelentősége van.

Nagyon kedvező szám a Védákban is. Például a szent iratokban olvasható hogy 72.000 energiavonalunk van a testünkben (ezeket hívják nadiknak), ezek közül 108 fő energiacsatorna vagy fő nadi van, amelyek a szent szívben találkoznak.

Amikor egy mantrát 108-szor énekelünk el, az összes energiacsatornát feltöltjük a hang vibrációjával. Ezért számít igen szerencsésnek a 108-as szám; és ennek további számos jelentése, illetve alkalmazása létezik. Például a

kerszténységben a rózsafüzér 54 gyöngyből áll, ami a 108 szemből álló malának éppen a fele. Számos vallásban és különböző összefüggésekben fellelhető ez a szám.

Ezek közül néhány példa:

 • A Védák kijelentik hogy kedvezőséget hoz az életbe
 • A végtelenséget jelképezi
 • A hinduizmusban az Istenségnek 108 fő neve van
 • A Védikus irodalomban 108 Upanisad számít fontosnak
 • Több szankszkrit műben 108 versben foglalják össze a költők mondanivalóikat
 • Indiai imafüzér, Japa lánc (Mala) 108 darab gyöngyből állnak melyeknek különféle méretei és anyagai lehetnek
 • Ebben a korszakban a Maha mantra a leghatékonyabb mantra melyet a Bhakták 16 × 108-szor kántálják 1 nap
 • A vaisnavizmus kiemeli, hogy Istennek, Krisnának Vrindávanában 108 gopi (tehénpásztorlány) társa van
 • Föld átmérője x 108 = Nap átmérője
 • A Nap átmérője x 108 = Föld-Nap távolsága
 • Hold átmérője x 108 = Föld-Hold távolsága